image

Герман- PVG

Монгол Улсын олборлолт явуулж буй нүүрсний уурхай болон хайгуул хийгдээгүй бусад нүүрсний ордууд дээр үр дүнтэй, байгаль орчинд ээлтэй хайгуул болон  олборлолт хийх тухай Хамтын ажиллагааны санамж бичгийг байгуулсан.

PVG компанитай 2018 онд уулзалт хийж, цаашид хамтран ажиллах боломжгүй гэдгээ илэрхийлж гэрээг дүгнэсэн.