english

Мэдээ мэдээлэл

Нүүрсний давхаргын метаныг ашиглах Техник эдийн засгийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх хамтарсан судалгааны гэрээ байгууллаа.

Таван Толгойн нүүрсний давхаргын метаныг ашиглах Техник эдийн засгийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх хамтарсан судалгааны гэрээг “Эрдэнэс Метан” ХХК, “Элгэн” ХХК болон БНСУ-ын Когаз корпораци хооронд байгууллаа. 

Уул уурхай, эрчим хүч, дэд бүтцийн томоохон төслүүдэд Эрдэнэс Монгол, Женерал Электрик (GE) компаниуд хамтран ажиллана

Монголын уул уурхай, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбаруудадбайгалийн нөөцийг оновчтой ашиглах, орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлэх боломжийг бий болгох чухал ач холбогдолтой.

Танин мэдэхүйн бичлэгүүд