Нүүрсний давхаргын

Метан хийн Төсөл

Эрхэм зорилго

Монгол орны нүүрсний давхаргын метан хийг /НДМ/ олборлож ашигласнаар байгаль орчинд ээлтэй экологийн цэвэр эрчим хүчний эх үүсвэр бий болгох

Дэлгэрэнгүй

Метан хий нь

Байгальд ээлтэй олборлолт 

Нүүрсний үед хуримтлагдсан метан хийг олборлоход хөрс хуулалт хийх шаардлагагүй тул байгальд сөрөг нөлөөгүй ба уурхайн нөхөн сэргээх зардлыг хэмнэх боломжтой.

Хүлэмжийн хийг бууруулна

Нүүрс олборлолтын үед үр ашиггүй ялгарч байгаа метан хийг шатааж ашиглах нь метан хийнээс ялгардаг хүлэмжийн хийг 21 дахин багасгадаг.

Чанартай эрчим хүч 

Нүүрс, шатахуунаас илүү дулаан ялгаруулах чадвартай, байгальд сөрөг нөлөөгүй  метан хийг дэлхийн томоохон улс гүрнүүд эрчим хүчний голлох эх үүсвэр болгон ашиглаж байна.

МэдээАМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ

Ирээдүйд компанийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх шилдэг менежерүүдийн залгамж халааг бэлтгэх “АМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ” хөтөлбөрийг…

Хамтран ажиллагч байгууллагууд 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © Copyright – Erdenes Methane 2020