Олон улсын зах зээл дээр НДМ-ы чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын үнэлгээ мэдээлэл

Метан хийн чиглэлээр АНУ, Канад, Австрали, Хятад зэрэг улсуудын хөрөнгийн бирж дээр зах зээлийн өндөр үнэлгээ бүхий компаниуд хувьцаагаа арилжиж үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж байгааг дараах жишээнээс харж болохоор байна.

Байгалийн хэрэгцээ ба нийлүүлэлт 

Монгол улсын хийн зах зээл
Монгол улсын хийн түлшний импорт 2017 онд 56 тэрбум болж 2016 оныхоос 36%-иар өссөн байна.

Хийн түлшний импортын хэмжээ

Нэр
2017
2016
тн
 мян.төг
тн
 мян.төг
Хийн түлш
30522.18
   56,000,000.00
22442.78
   41,176,470.58
Ахуйн хэрэглээ, нийтийн хоолны салбар 37 тэрбум төгрөгийн импорт хийж нийт хийн түлшний импортын 66%-ийг эзэлж байна. Аж үйлдвэр, авто тээврийн салбарууд нь 7,8 тэрбумын импорт хийж нийт хийн түлшний импортын 14%-ийг эзлэж байна.
1 тн шингэрүүлсэн хий нь 530м3 гэж үзвэл 2017 онд Монгол улс нийт 16,2 сая м3 орчим хийг нийтдээ 56 тэрбум төгрөгөөр импортолсон байна. Энэ нь 1м3 хийн үнэ дунджаар 3462 төгрөг байна. Хэрэв бид олборлолтын зардлаа 1м3 тутамд 500 төгрөг байна гэвэл жилийн ашиг нь 48 орчим тэрбум төгрөг болно.
Улаанбаатар хотын цахилгаан станцуудын 2017 оны үйлдвэрлэлийг метан хийгээр хангана гэвэл нийт шаардлагатай хийн хэмжээ

Метан хийгээр эрчим хүч үйлдвэрлэхийн давуу талууд

Нүүрс Метан хий
Эрчим хүч 13-20 MJ/kg 50-55MJ/kg
CO2 ялгаруулалт 721кг/Мв.цаг 341кг/Мв.цаг
NOx, Sox, ppm Ялгаруулна Ялгаруулахгүй
Ашигт үйлийн коэффициент 33% 40-60%
Хаягдал, үнс 120г нэг кг нүүрс шатаахад үүсэхгүй

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy