Хууль

Монгол Улсын Хууль Эрх Зүйн Орчин

Эрдэнэс Метан ХХК-ийн шинэчилсэн ДҮРЭМ  (энд дарна уу)

 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХУВЬД НҮҮРС БОЛОН МЕТАН ХИЙ НЬ ТУС ТУСДАА ХОЁР ӨӨР ХУУЛИАР ЗОХИЦУУЛАГДДАГ

УИХ болон Засгийн газрын зүгээс баталж гаргасан хөтөлбөр, бодлогын бичиг баримт ба тогтоол шийдвэр

УИХ-ын 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 45 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлогын Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

  1. Геологи, уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэх, уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, олон улсын эрдсийн зах зээл дэх Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ. Газрын тосны болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын ажлыг эрчимжүүлж, нөөцийг өсгөнө.

2018 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын 169 дугаар тогтоолоор батлагдсан Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны талаар төрөөс 2027 он хүртэл баримтлах бодлогын хүрээнд:

  1. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтыг эрчимжүүлэх;
  2. Уламжлалт бус газрын тосны эх үүсвэрээс (нүүрсний давхаргын метан, занар, байгалийн битум, тослог элс г.м) шингэн болон хийн түлш боловсруулах судалгаа, шинжилгээ, үйлдвэрлэлийг дэмжих.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолоор Гурван Тулгуурт Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:

  1. Газрын тосны болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, нөөцийг өсгөх;

Газрын тосны нөөцийг түшиглэн газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулж, дотоодын хэрэгцээг хангах ажлыг эхлүүлэх.

“ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН МӨРДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД


ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Батлагдсан огноо Батласан субьект
ХУУЛЬ
Газрын Тосны тухай хууль Улсын Их Хурал
Ашигт малтмалын тухай хууль 2006.07.08 Улсын Их Хурал
Компанийн тухай хууль 2011.10.16 Улсын Их Хурал
Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль 2013.10.03 Улсын Их Хурал
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005.12.01 Улсын Их Хурал
Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль 2016.02.05 Улсын Их Хурал
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛУУД
Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай 2007.02.06

№27

Улсын Их Хурал
Улсын Их Хурал
Таван толгойн нүүрсний ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай 2010.07.07

№39

Улсын Их Хурал
Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай 2014.01.16

№18

Улсын Их Хурал
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Төрийн өмчит хуулийн этгээд байгуулах тухай 2006.11.15

№266

Засгийн газар
Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2013.03.16

№100

Засгийн газар
Журам батлах тухай

/хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журам/

2014.02.21

№52

Засгийн газар
Таван толгойн ордын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.08.20

№268

Засгийн газар
Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дүрэм/ 2016.02.15

№104

Засгийн газар
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 2016.08.24

№65

Засгийн газар
 
Журам батлах тухай /Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам/ 2016.09.07

№80

Засгийн газар
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг томилох тухай 2017.01.04

№1

Засгийн газар
“Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого” батлах тухай 2018.02.06

№42

Засгийн газар
Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого (2018-2027) батлах тухай1 2018.06.06

№169

Засгийн газар

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © Copyright – Erdenes Methane 2020