″Эрдэнэс Метан″ ХХК-ийн ажилчид дайчлагдлаа.

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн 12 хоногийн хугацаанд ″Эрдэнэс Метан″ ХХК-ийн 18-50 насны, эрэгтэй 4 ажилчид Нийслэлчүүдээ цар тахлаас урьдчилан хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, хөл хорионы журмыг сахиулах зорилгоор 2021.02.11-2021.02.22-ны өдрүүдэд цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагуудтай хамтарч ажилласан.

Тус үйл ажиллагааны дагуу 2021.02.23-ны өдөр ″МОНГОЛ УЛСЫН ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР″ 12 өдрийн турш хамтран ажилласанд талархал илэрхийлж, цаашдын ажилд амжилт хүссэн ТАЛАРХЛЫН БИЧИГ ирүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy